Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

25/11/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Διακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο Υποκατάστημα «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 7057/22.11.2019