Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

26/11/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Διακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Εργασιών συντήρησης και προστασίας των ακινήτων με ΑΒΚ 1576, 1602, 1584, Πλάκα 6 και Πλάκα 7, που ευρίσκονται επί της οδού Στράτωνος αρ. 15, 17, 19, 21, 23, 25 στην Πλάκα – Αρ. Διακ. 7085/25.11.2019