Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

28/11/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Διακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Μ.Ε. (Μηχανημάτων Έργου) και παροχή προσωπικού για τη Διάστρωση Πεδίων Χιονοδρομίας – Πιστών του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού για τη χιονοδρομική περίοδο 2019 – 2020» – Αρ. Διακ. 7206/28.11.2019