Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

22/05/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Απόφαση Ολοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Παραμετροποίηση και εγκατάσταση Δικτυακού εξοπλισμού στο Κεντρικό κατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Προσκ. 2583/07.05.2019.