Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/12/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση Ολοκλήρωσης του Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Διάστρωσης Πεδίων Χιονοδρομίας – Πιστών του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, μετά του αναγκαίου/κατάλληλου για τον χειρισμό και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών [Διάστρωσης] προσωπικού για 3 χιονοδρο