Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

05/07/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου του υπ. Αριθμ. 9206/30.11.2017 Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Πανθεσσαλικό Στάδιο» της ΕΤΑΔ Α.Ε.