Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19/03/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία την «Παροχή Υπηρεσιών Καθημερινού Καθαρισμού των Γραφείων του Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Προκ. 9237/23.11.2018