Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

30/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Απόφαση Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου του διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης (ειδικών προδιαγραφών) των Υποκαταστημάτων «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Προκ. 5655/23.09.2019