Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

24/01/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου του διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Κάμπινγκ Φαναρίου» – Αρ. Προκ. 4089/31.05.2018