Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/06/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου του διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος «Σπήλαια Διρου» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 2355/24.04.2019