Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

28/02/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου του διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του παραλιακού τμήματος ΤΔΚ/παραλιακής ζώνης Αλυκών Αναβύσσου – Αρ. Προκ. 8911/14.11.2018