Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

24/01/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου του διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του ακινήτου με ΑΒΚ 3897-3911(Εγκαταστάσεις της Πρώην Φωνής της Αμερικής) της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Προκ. 7333/26.09.2018