Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/06/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου του διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά» της ΕΤΑΔ Α.Ε.