Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

10/04/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση κήρυξης οριστικού αναδόχου του Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ι.Π. Αγίου Νικολάου» & «Ι.Π. Αγ. Αναργύρων» στα Μέθανα- Αρ.Προκ. 8869/13.11.2018