Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

10/04/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση κήρυξης οριστικού αναδόχου του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης και Μεσεγγύησης του ακινήτου της ΕΤΑΔ ΑΕ «Υδροθεραπευτικό και Ξενοδοχειακό Συγκρότημα των Ι.Π. Πλατύστομου Ν. Φθιώτιδας» – Αρ. Προκ. 9243/23.11.2018.