Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

30/05/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση Κήρυξης Αναδόχου της υπ. Αριθμ. 2592/08.05.2019 Πρόσκλησης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του πρασίνου του Πανθεσσαλικού σταδίου της ΕΤΑΔ Α.Ε.