Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

30/05/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Απόφαση Κήρυξης Αναδόχου της υπ. Αριθμ. 2584/07.05.2019 Πρόσκλησης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας για την «Αναβάθμιση, Επαναλειτουργία και Εκσυγχρονισμό του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης