Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

06/03/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Απόφαση για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια και αντικατάσταση ιμάντα του Baby Lift 2 στο υποκατάστημα της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» κατόπιν κήρυξης άγονου του με Αριθμό Πρόσκλησης 7596/30.12.2019 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού