Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/03/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Απόφαση Έγκρισης πρακτικού του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών καθημερινού καθαρισμού των γραφείων του Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 14505/14.12.2020 –Κατακύρωση