Απάντηση της ΕΤΑΔ Α.Ε. στην επιστολή του Δημάρχου Αλίμου σχετικά με την Ακτή του Ήλιου

04/02/2021 | Δελτία Τύπου

Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με την επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη προς την ΕΤΑΔ ΑΕ, αναφορικά με την πρόσβαση πολίτων στην Ακτή του Ήλιου, παραθέτουμε την απαντητική επιστολή της Εταιρείας:

«Με έκπληξη λάβαμε την υπ’ αριθμ. 1082/28.01.2021 (σχετ. 3) επιστολή σας, σε απάντηση της ανωτέρω (σχετ. 2) επιστολής μας, στην οποία απαντήσαμε σε ερώτημα πολίτη (σχετ. 1) αναφορικά με το κλείσιμο της Οργανωμένης Ακτής Αλίμου, την οποία έχει εκμισθώσει η ΕΤΑΔ Α.Ε. στην εταιρεία «Ακτή του Ήλιου – Άλιμος ΑΕ». 

Σας γνωρίζουμε ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε., δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε επιχειρηματική επιλογή της μισθώτριας εταιρείας, που αφορά στην λειτουργία της επιχείρησης της, πολλώ δε μάλλον όταν η επιχείρηση αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εντάσσεται στις πληττόμενες, εν μέσω της πανδημίας. Σας επισημαίνουμε λοιπόν, ότι η ΕΤΑΔ ουδεμία ανάμειξη έχει στην λειτουργία της επιχείρησης.

Λόγω της πανδημίας και της εποχικής λειτουργίας της επιχείρησης αυτής, ο κάθε πολίτης δεν μπορεί να εισέλθει προσωρινά μέσω της Οργανωμένης Ακτής, καταβάλλοντας το αντίτιμο που προβλέπεται και να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων που έχουν μισθωθεί από εμάς στην ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΕ (καφέ-μπαρ, εστιατόρια κοκ). Ωστόσο, καθόλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της Οργανωμένης Ακτής από την ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΕ, εξυπηρετείται πλήρως ο συνταγματικά θεσμοθετημένος, αλλά και νομολογιακά κατακυρωμένος από αποφάσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, κανόνας της εξυπηρέτησης της κοινής χρήσης του πράγματος, σύμφωνα με τον προορισμό του, αφού εκτός των άλλων, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε μεταξύ της Οργανωμένης Ακτής Αλίμου, να μεσολαβεί εκατέρωθεν ικανός ελεύθερος χώρος ακτής για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Επομένως, οι αιτιάσεις σας δεν ευσταθούν, καθόσον η λειτουργία της Οργανωμένης Ακτής Αλίμου από την εταιρεία ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΕ είναι νόμιμη, η ΕΤΑΔ ουδεμία ανάμειξη έχει στην επιχειρηματική επιλογή της μη λειτουργίας της Ακτής κατά τους χειμερινούς μήνες, κάτι το οποίο συμβαίνει επί δεκαετίες, λόγω της εποχιακής λειτουργίας της Ακτής, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, ώστε να μην περιορίζεται η χρήση του κοινοχρήστου πράγματος.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε., μολονότι δεν είναι κατά νόμο υπεύθυνη για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης της μισθώτριας εταιρείας εν γένει, παρόλα αυτά, έχει επιστήσει την προσοχή στο σύνολο των μισθωτών της, να λαμβάνουν όλα, κατά τα ορισθέντα του νόμου, προληπτικά μέτρα, ώστε να αποτραπεί η συγκέντρωση και ο συγχρωτισμός πολιτών στις ακτές, με σκοπό την αποφυγή διασποράς της COVID-19 και της προστασίας της δημόσιας υγείας».