Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

18/05/2022 – Ακίνητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ(3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (E-AUCTIONS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Q109840Α/Β/Γ)