Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/09/2022 – Ακίνητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (e-auction), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΒΚ 385 ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ (Q36311)