Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19/04/2024 – Ακίνητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (e-auction), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΒΚ 30 ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑ) (Q15490)