Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

08/11/2021 – Ακίνητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (e-auction), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 2057, 2059 ΚΑΙ 2060 ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (Q34478)