Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

22/03/2024 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (e-auction), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ EΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΤΖΙ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Q109600)