Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/02/2024 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, με δικαίωμα αντιπροσφορών, μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr, για την «Ανέλκυση, Εξουδετέρωση και απομάκρυνση χαρακτηρισμένων ως «επικινδύνων – επιβλαβών σκαφών» του άρθρου 3 του Ν.2881/2001 από τον τουριστικό λιμένα (Μαρίνα) Ζέας» (Q 109612Ν2)