Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

27/06/2019 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (E-AUCTIONS), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» & «ΚΑΣΤΑΛΛΙΑΣ ΠΗΓΗΣ» ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ