Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

05/05/2023 – Ακίνητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (e-auction Q39610Α & e-auction Q39610Β) ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α & ΤΜΗΜΑ Β, ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΒΚ 6 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.