Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/06/2022 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Ανακοίνωση Προκήρυξης ανοιχτού πλειοδοτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2881/2001 για την ανέλκυση, απομάκρυνση, εξουδετέρωση χαρακτηρισμένων ως «επικινδύνων και επιβλαβών σκαφών» του άρθρου 3 του Ν. 2881/2001, στον τουριστικό λιμένα (Μαρίνα) Ζέας.