Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

13/05/2022 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Ανακοίνωση Προκήρυξης ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση ακινήτου στην Kω, Ν Δωδεκανήσου