Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

31/03/2021 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (e-auction), ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 338 (Q32658) & ΑΒΚ 339 (Q32659) ΠΙΕΡΙΑΣ