Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

16/06/2023 – Ακίνητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ (e-auction Q39610Α & e-auction Q39610Β) ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α & ΤΜΗΜΑ Β, ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΒΚ 6 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.