Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/05/2024 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (e-auction), ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7, ΤΟΥ ΤΔΚ – ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΔΑΜΝΟΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Q109837-7)