Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/05/2024 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (e-auction), ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΒΚ 513 ΑΤΤΙΚΗΣ (Q110250)