Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

13/05/2024 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (e-auction), ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Q15378-3)