Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

28/06/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Ανακοίνωση ακύρωσης ανοικτού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στη Λίμνη Καϊάφα με δικαίωμα χρήσης του υδάτινου στοιχείου του διαύλου για τη διενέργεια μαθημάτων, προπονήσεων και αγώνων θαλάσσιου σκι

Ανακοίνωση ακύρωσης διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στη Λίμνη Καϊάφα