Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/01/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ακύρωση ανοιχτού διαγωνισμού με δικαίωμα αντιπροσφορών, μέσω του ιστότοπου www.epublicrealestate.gr, για την εκμίσθωση χώρων για τη λειτουργία Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής, εντός του «ΧΚΠ» στις θέσεις Φτερόλακα 1850 και Βάκχου 2250