Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/09/2020 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (eauction), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΡΙΔΩΝ (Κ.Μ. 1385, 1188, 1179) ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (2) ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΡΙΔΩΝ (Κ.Μ. 1437, 1564) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣΣΑΡΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ.