Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19/07/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

4352/18.07.2019 Απόφαση Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου του υπ. Αριθμ. 2352/24.04.2019 Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Ακινήτου «Ακτή και Κάμπινγκ Κρυοπηγής Κασσάνδρας» του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ