Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19/07/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

4345/18.07.2019 Απόφαση Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου του υπ. Αριθμ. 2353/24.04.2019 Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Μαρίνα Αλίμου»