Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

07/05/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

1890/09.04.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ