Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

26/10/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

11967/23.10.2020 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Διαχείρισης της δασικής έκτασης 36 περίπου στρεμμάτων του υποκαταστήματος «Μουσείο Αχίλλειο» της ΕΤΑΔ ΑΕ.