Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/10/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

11754_21.10.2020_Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο Υποκατάστημα «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ